Projecten << 1/2

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling is een werkwijze waarbij in een bepaald gebied functieverandering tot stand komt door samenwerking van overheid, markt en samenleving.

Inveniam Plan & Gebiedsontwikkeling vult dit in met een geheel eigen benadering met een visie en strategie voor het hele gebied. Deze strategie vormt het kader voor een evenwichtige ruimtelijke, sociale, culturele en economische programmering. Het is de drager van het proces van organisatie, ruimtelijke uitwerking en marketing.
Met een slagvaardig leiderschap en visie stelt Inveniam een dergelijke strategie op. Dit wordt gedaan met een hoge mate van creativiteit die vereist is in de huidige economische situatie, maar waarbij de focus op de haalbaarheid van de plannen altijd voorop staat.

Inveniam heeft zich gespecialiseerd in uitbreidingslocaties rondom steden en dorpen, waarbij grasland en/of landbouwgronden getransformeerd kunnen worden tot nieuwe woonwijken.

Planontwikkeling
Gebiedsontwikkeling
Projectmanagement
INVENIAM plan & gebiedsontwikkeling | Oostwal 171 | 5341 KM | Oss | T 0412 - 75 10 57 | info@inveniam.nl | www.inveniam.nl |