Watervilla's in Edam

Locatie: Oorgat Edam
Programma: waterwoningen
Projectfase: Beeldkwaliteitsplan

Omschrijving:
Inveniam heeft in samenwerking met Kloosterhoff BV gewerkt aan een nieuw plan voor de jachtwerf Drunen en Corba BV aan het Oorgat. De jachtwerf kan men zien als een laatste restant van het imposante scheepsverleden dat het Oorgat heeft gehad als schakel tussen Edam en de woeste zeeën. Op de hellingen van het Oorgat lagen de schepen bij te komen van hun reizen. Hier werden ze weer opgelapt, klaar om specerijen uit het verre oosten te halen of walvis in
het noorden te vangen.

Door MMX-architecten uit Amsterdam is een stedenbouwkundig plan opgesteld. De voorgestelde kavelbebouwing bestaat uit vier clusters van 11 bouwkavels, gegroepeerd in 3 afzonderlijk leesbare type volumes met een flauw hellende kap.

Met de gekozen verkaveling zien we een kans om een deel van de kade openbaar te maken. Hierdoor zal de openbare ruimte door worden getrokken naar het Oorgat en deze aantrekkelijker en gedifferentieerder worden als verblijfsgebied. De gedachte is hiermee een duurzame investering te doen die niet alleen de directe plek ten goede
komt maar ook de overige inwoners van het Oorgat en Edam. De maaiveldinrichting maakt in eerste instantie het domein van de vroegere werf zichtbaar en voelbaar. De grens met de straat geeft de positie van de oude kavelomheining aan.

De kavels zullen worden uitgegeven aan particuliere eigenaren welke middels een eigen selectie van architect in samenwerking met de gemeente kunnen komen tot hun droomwoning op de meest unieke locatie van Edam.

<< Terug
Watervilla's in Edam
Watervilla's in Edam
foto
luchtfoto
plangebied
kavels
logo MMX
INVENIAM plan & gebiedsontwikkeling | Oostwal 171 | 5341 KM | Oss | T 0412 - 75 10 57 | info@inveniam.nl | www.inveniam.nl |