Projecten << 1/1 >>

Planontwikkeling

Planontwikkeling is een proces waarin partijen met verschillende rollen, belangen en ontwikkelstrategieën samenspelen. Naast de factoren kwaliteit en tijd speelt het financiële krachtenveld een bepalende rol.

Planontwikkeling bij binnenstedelijke herontwikkelingslocaties vraagt in de huidige markt om creativiteit en durf.

Inveniam Plan & Gebiedsontwikkeling verwerft zelf risicodragend locaties en levert door procesversnelling een toegevoegde meerwaarde. Zowel financieel als ook in de belevings- en toekomstwaarde van de locatie, de directe omgeving en de kern in het algemeen

Planontwikkeling
Gebiedsontwikkeling
Projectmanagement
INVENIAM plan & gebiedsontwikkeling | Oostwal 171 | 5341 KM | Oss | T 0412 - 75 10 57 | info@inveniam.nl | www.inveniam.nl |