Anterieure overeenkomst gemeente Boxtel getekend

Anterieure overeenkomst gemeente Boxtel getekend Startschot bouw 465 gasvrije woningen op Selissen

Boxtel - Als alles volgens planning loopt wordt ergens volgend jaar gestart met de bouw van 465 woningen in het gehucht Selissen. Maandagmiddag werd de overeenkomst voor het nieuwbouwproject getekend door de betrokken partijen Van Wanrooij Projectontwikkeling, Bouwbedrijf Van Peer en de gemeente. Ongeveer 30 procent van de bouw valt binnen de sociale woningbouw en zo'n 20 procent valt binnen het duurdere segment. De woningen worden gasvrij.

Het woningbouwproject bevindt zich nu in de startfase. Dat wil zeggen dat in overleg met alle betrokken vakgebieden de plannen nog nader uitgewerkt dienen te worden tot een stedenbouwkundig ontwerp en aansluitend een bestemmingsplan. Wel is duidelijk dat binnen de nieuwbouwwijk Selissen woningen gebouwd worden voor alle doelgroepen. Er worden zo'n 465 veelal grondgebonden woningen gerealiseerd, waarvan zo'n 30 procent zal bestaan uit sociale woningbouw. Verder zal een voldoende aanbod (ca. 50 procent) aan goedkope- en middeldure huur- en koopwoningen aangeboden worden. Ongeveer 20 procent van de woningen valt in het hogere segment. De ontwikkeling van deze nieuwe woonomgeving zal in afstemming met de bestaande omgevingskwaliteit plaatsvinden en de realisatie zal fasegewijs plaatsvinden.

Gasloos
De wijk wordt gasloos gerealiseerd. De woningen worden zogenaamd all-electric uitgevoerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van aardwarmte in combinatie met zonne-energie. De woningen zijn hiermee zeer toekomstbestendig en (nagenoeg) energieneutraal. Dit sluit uitstekend aan bij de duurzaamheidsambitles van de gemeente Boxtel.

Wethouder Peter van de Wiel is enthousiast over de overeengekomen afspraken met Van Wanrooij Projectontwikkeling en bouwbedrijf Van Peer. "Deze afspraken zullen de komende periode met alle betrokkenen verder uitgewerkt worden tot een haalbare gebiedsontwikkeling en een waardevolle aanvulling voor Boxtel", aldus wethouder van de Wiel. Van Wanrooij en Van Peer zijn zeer tevreden over de constructieve wijze waarop deze afspraken tot stand gekomen zijn. "Deze afspraken geven ons houvast om met wederzijdse aandacht de uitdagingen van het gebied op een goede wijze nader uit te werken", aldus Van Wanrooij en Van Peer. << Terug
Planontwikkeling
Gebiedsontwikkeling
Projectmanagement
INVENIAM plan & gebiedsontwikkeling | Oostwal 171 | 5341 KM | Oss | T 0412 - 75 10 57 | info@inveniam.nl | www.inveniam.nl |