Alle exclusieve bouwkavels aan het water in Oosterhout verkocht!

Alle exclusieve bouwkavels aan het water in Oosterhout verkocht! Alle 3 de bouwkavels in het Exclusieve plan Wonen aan het Water in Oosterhout zijn verkocht.
De aannemer is deze maand nog bezig met het bouwrijp maken van de nieuwe ontsluitingsweg / tijdelijke bouwweg en daarna kan door de kopers gestart worden met de bouw van hun eigen droomwoning. << Terug
Planontwikkeling
Gebiedsontwikkeling
Projectmanagement
INVENIAM plan & gebiedsontwikkeling | Oostwal 171 | 5341 KM | Oss | T 0412 - 75 10 57 | info@inveniam.nl | www.inveniam.nl |